Powerbanky

435.53
950
Powerbanka 20000mAh Baseus Bright moon Quick Charge 3.0 (černá) (PPALL-MY01) Více informací  Skladem 1 ks Powerbanka 20000mAh Baseus Bright moon Quick Charge 3.0 (černá) (PPALL-MY01) USB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); micro USB - 5V/2.4A USB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); USB1/2 - 3.6~6.5V/3A, 6.5~9V/2A, 9V-12V/1.5A (max) 921
Powerbanka 20000mAh Baseus Bright moon Quick Charge 3.0 (bílá) (PPALL-MY02) Více informací  není skladem Powerbanka 20000mAh Baseus Bright moon Quick Charge 3.0 (bílá) (PPALL-MY02) USB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); micro USB - 5V/2.4AUSB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); USB1/2 - 3.6~6.5V/3A, 6.5~9V/2A, 9V-12V/1.5A (max) 921
Powerbanka Baseus Powerful 20000mAh Quick Charge 3.0 USB Type-C Více informací  není skladem Powerbanka Baseus Powerful 20000mAh Quick Charge 3.0 USB Type-C USB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); micro USB - 5V/2.4AUSB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); USB1/2 - 3.6~6.5V/3A, 6.5~9V/2A, 9V-12V/1.5A (max) 872
Powerbanka Baseus Powerful 20000mAh Quick Charge 3.0 USB Type-C Více informací  Skladem 1 ks Powerbanka Baseus Powerful 20000mAh Quick Charge 3.0 USB Type-C USB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); micro USB - 5V/2.4AUSB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); USB1/2 - 3.6~6.5V/3A, 6.5~9V/2A, 9V-12V/1.5A (max) 872
Powerbanka 20000mAh Powerful Type-C PD+QC3. (bílá) (PPKC-A02) Více informací  Skladem 1 ks Powerbanka 20000mAh Powerful Type-C PD+QC3. (bílá) (PPKC-A02) USB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); micro USB - 5V/2.4AUSB-C PD - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (max); USB1/2 - 3.6~6.5V/3A, 6.5~9V/2A, 9V-12V/1.5A (max) 824
Thin QC 3.0 M T Dual input Digital Display Power Bank Více informací  Skladem 1 ks Thin QC 3.0 M T Dual input Digital Display Power Bank USB1: Quick Charge 3.0 - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5AUSB2: 5V/2,1A micro USB: 5V/2AUSB-C: Power Delivery - 5V/2A, 9V/2A 552